Thảnh thơi đầu tư, kiếm lợi tiền tỷ với Coco Ocean-Spa Resort

Với 790 triệu ban đầu, nhà đầu tư không khó sở hữu một condotel tại Coco Ocean-Spa Resort và còn dư sức mang lại khoản lợi nhuận vài trăm triệu mỗi năm. Thảnh thơi đầu tư, kê cao gối ngủ Nếu dùng 790 triệu gửi tiết kiệm ngân hàng, áp dụng khung lãi suất cao